اتحاد بورس وبیمه

  چرا طرح اتحاد بورس و بیمه!؟ اين طرح امکان سرمايه گذاري مطمئن در بازار بورس بدون نياز به تجربه را در سبدي پر بازده با  سود تضميني براي حداقل (یک تا پنج سال) فراهم مي نمايد. پوشش های اصلی اين طرح چیه!؟ سرمايه گذاري مطمئن در بازار سهام: سرمايه گذاري در بازار اوراق بهادار هميشه براي افراد […]