طرح سرمایه گذاری آرمانی

طرح سرمایه گذاری آرمانی

این طرح برای افرادی است که ضمن آشنایی بیشتری به بازار سرمایه با کمبود زمان جهت معاملات، تحلیل مواجه هستند و در عین حال قصد دارند مبالغی قابل ملاحظه در بازار سرمایه سرمایه گذاری کنند. این طرح مخصوص افرادی با ریسک پذیری بیشتر است که برای انها از استراتژی های سهام رشدی و شتاب جهت کسب بیشترین بازدهی استفاده می شود و البته باید حداقل آورده آنها ۱ میلیارد تومان می باشد. بازدهی مشتریان وفادار ما که از سالها پیش در قالب این طرح در خدمت آنها هستیم در یک سال گذشته بیش از ۴۰۰% بوده است.

 

نظر شما :